​THỜI GIAN L​ÀM VIỆC

Giờ làm việc: 
Thứ Hai - Thứ Sáu​: 09.00 - 12.30 và 14.00 - 17.00​.

Giờ tiếp khách lãnh sự​:
Thứ Hai: 10.00 - 12.30.
Thứ Ba - Thứ Sáu: 09.30 - 12.30​.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​