​THỜI GIAN LÀM VIỆC

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu​: 09.00-13.00 và 14.00-17.00​.

Giờ tiếp khách lãnh sự​: Thứ Hai - Thứ Sáu: 09.30-12.30​.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​