• ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH


  • CÁN BỘ NGOẠI GIAO:

  • 1. Ngài Phạm Thanh Dũng, Đại sứ.

  • 2. Bà Phạm Thị Thanh Bình, Tham tán Công sứ.

  • 3. Bà Nguyễn Lan Chi, Bí thư thứ Ba.

  • 4. Ông Nguyễn Tuấn Tú, Bí thư thứ Ba.

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​