​​​ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Denmark.
Điện thoại: +45 39 18 26 29.
Fax: +45 39 18 41 71.
E-mail: embvndk@mofa.gov.vn
Website: http://vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn​.

Bộ phận Lãnh sự
Điện thoại: +45 39 18 39 32.   
E-mail: embvndk@hotmail.com.​

Đường dây nóng/ Bảo hộ công dân
Điện thoại: +45 71579128.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​