Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Trình soạn Nội dung

​​​​​​​​​​​
Kể từ ngày 01/05/2005, du khách mang quốc tịch Đan Mạch, Nauy, Thụy Điển và Phần Lan sang Việt Nam sẽ được miễn thị thực nếu thời gian lưu trú không quá 15 ngày.

Việc miễn thị thực nhập cảnh này áp dụng trong những điều kiện sau:

  • Người nhập cảnh có Hộ chiếu Đan Mạch, Nauy, Thụy Điển, Phần Lan.
  • Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.
  • Thời gian lưu trú tại Việt Nam dưới 15 ngày.
  • Có vé máy bay khứ hồi với thời hạn rời Việt Nam dưới 15 ngày tính từ ngày nhập cảnh.
  • Lưu ý: Thời gian cách nhau giữa hai lần nhập cảnh ít nhất 30 ngày.

Công dân mang các quốc tịch nêu trên nếu vào Việt Nam từ 15 ngày trở lên cần xin thị thực nhập cảnh tại các Cơ quan đại diện Việt Nam như bình thường.​

 MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c3bf059f-6b45-60c7-dac6-125638823c1b

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c3bf059f-6b45-60c7-dac6-125638823c1b
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c3bf059f-6b45-60c7-dac6-125638823c1b
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c3bf059f-6b45-60c7-dac6-125638823c1b
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:c3bf059f-6b45-60c7-dac6-125638823c1b
    Về đầu trang