• ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH


  • CÁN BỘ NGOẠI GIAO:

  • 1. Ngài Lương Thanh Nghị, Đại sứ.

  • 2. Bà Hoàng Lê Nguyệt Minh, Bí thư thứ Nhất.

  • 3. Ông Lại Anh Tú, Bí thư thứ Hai.

  • 4. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Bí thư thứ Hai.

  • 5. Bà Phạm Mai Chi, Tùy viên.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​