TIỂU SỬ

Photo of H.E. Mr. Pham Thanh Dung.jpg

Đại sứ đặc mệnh t​oàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch kiêm nhiệm Cộng hòa Ai-xơ-len Phạm Thanh Dũng

Thông tin cá nhân

Đại sứ Phạm Thanh Dũng sinh năm 1962. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Ngoại giao.

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Thạc sỹ về Quan hệ quốc tế.

Thông thạo tiếng Anh.​​​​

Sự nghiệp Ngoại giao

Ông Phạm Thanh Dũng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1991 và có nhiều năm công tác tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) thuộc Bộ Ngoại giao. 

Từ năm 2013 đến năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mi-an-ma.

Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 11 năm 2018, ông giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Học viện Ngoại giao.

​Ông được Chủ tịch nước trao Quyết định ​bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN  Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch kiêm nhiệm​ Cộng hòa Ai-xơ-len vào tháng 8 năm 2018. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Copenhagen từ tháng 12 năm 2018. ​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​