1. Từ ngày 15/3/2022, Việt Nam khôi phục lại các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, phục hồi quy trình, thủ tục cấp tất cả các loại thị thực và giấy miễn thị thực theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cũng từ ngày 15/3/2022, Việt Nam phục hồi việc miễn thị thực đơn phương với công dân của 13 nước (trong đó có Đan Mạch), không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh.

Điều kiện áp dụng: (i) thời hạn tạm trú tối đa 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam, (ii) người nhập cảnh cần có hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng tại thời điểm nhập cảnh và không thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam.

Chính sách này được áp dụng trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày 15/03/2022 đến hết ngày 14/03/2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Các yêu cầu về phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/03/2022 (chi tiết tại file đính kèm).

Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm: CV 1265 Bo Y te 15.03.2022.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​