Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức các chuyến bay đón công dân trong tháng 5 và tháng 6/2021 có sự thay đổi so với kế hoạch đã thông báo trước đây. 

Đại sứ quán ghi nhận đăng ký về nước của các công dân đã thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo ngày 23/4/2021 và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các chuyến bay trong thời gian tới trên t​rang web của Đại sứ quán. 

Xin trân trọng thông báo./. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​