Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch xin thông báo:

​Do có hoạt động đối ngoại lớn, Đại sứ quán ​đóng cửa từ ngày thứ hai 20/11/2023 đến hết ngày thứ tư 22/11/2023.

Đại sứ quán sẽ mở cửa trở lại từ ngày thứ năm 23/11/2023.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​