1. Liên quan đến các chuyến bay về Việt Nam

- Các cơ quan chức năng đã thống nhất việc cần thiết tiếp tục tổ chức các chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước trong thời gian tới; các loại hình chuyến bay gồm có: chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, chuyến bay “hồi hương”, chuyến bay “combo” và chuyến bay du lịch thí điểm.

- Đối với các địa bàn đã nối lại đường bay thương mại quốc tế, cá nhân tự lựa chọn loại hình chuyến bay phù hợp với nhu cầu và cần tuân thủ các yêu cầu, thủ tục liên quan đối với từng loại hình chuyến bay.

- Đối với những chuyến bay của nước ngoài từ các địa bàn chưa có chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ của Việt Nam, hãng hàng không thực hiện chuyến bay có trách nhiệm làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để được cấp phép cho việc chở người từ nước ngoài vào Việt Nam. Người Việt Nam ở nước ngoài có thể về nước trên các chuyến bay này nếu hãng hàng không được cấp phép chở người và bán vé cho hành khách vào Việt Nam.

2. Một số quy định về nhập cảnh và cách ly

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể sử dụng Giấy miễn thị thực còn thời hạn để nhập cảnh Việt Nam mà không cần làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác (như xác nhận đăng ký cách ly, duyệt nhân sự…) khi về nước trên các chuyến bay charter của Việt Nam (chuyến bay “hồi hương”, chuyến bay “combo”) hoặc các chuyến bay thương mại thường lệ.

- Các yêu cầu y tế và quy định về việc cách ly tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 (chi tiết tại file đính kèm).

 Ngoài ra, công dân cần tuân thủ yêu cầu cách ly tập trung được áp dụng với các chuyến bay charter, cụ thể: (1) Người về Việt Nam trên các chuyến bay “hồi hương” sẽ về theo dõi y tế/cách ly tại cơ sở quân đội do Bộ Quốc phòng thu xếp; (2) Người về Việt Nam trên các chuyến bay “combo” sẽ về theo dõi y tế/cách ly tại cơ sở dân sự của địa phương theo thu xếp/đăng ký trước đó của doanh nghiệp tổ chức chuyến bay.

Xin trân trọng thông báo./.

10688 BYT 2021.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​