Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch xin trân trọng thông báo:

Đại sứ quán và Bộ phận Lãnh sự sẽ nghỉ làm việc 02 ngày 30/4/2018 và 01/5/2018 nhân dịp các ngày lễ. Đại sứ quán sẽ mở cửa làm việc vào ngày thứ Tư, 02/5/2018.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​