CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

 

Đại sứ quán có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở Đan Mạch, Iceland để sử dụng vào mục đích kết hôn hoặc mục đích khác.

 

1. Hồ sơ gồm

 

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (tải tại đây​, pdf​);

 

- Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người làm thủ tục, giấy tờ chứng minh đang cư trú tại Đan Mạch/ Iceland hoặc bản sao đã được công chức, chứng thực hợp lệ;

 

- Trường hợp người yêu cầu đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn); trường hợp người chồng hoặc vợ đã chết thì phải nộp bản sao giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh;

 

- Trường hợp xin giấy xác nhận hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Đan Mạch/ Iceland thì phải nộp thêm:

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi người đó thường trú trước khi xuất cảnh cấp nếu trước khi xuất cảnh, công dân Việt Nam đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

            + Trường hợp công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nhiều nước khác nhau thì phải nộp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp không thể xin được xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi đã cư trú trước đây thì người đó phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan

  

2. Thời hạn giải quyết: trong 03 ngày làm việc

 

 

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​