HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

 

 1. Quy định chung

 - Giấy tờ do các cơ quan của Đan Mạch/ Ai-xơ-len cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được sử dụng ở Việt Nam.

- Giấy tờ do các cơ quan trong nước của Việt Nam cấp phải được chứng nhận lãnh sự để được sử dụng tại Đan Mạch/ Ai-xơ-lennếu pháp luật của Đan Mạch/ Ai-xơ-lenyêu cầu.

2. Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự:

a) 01 Tờ khai đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự;

b) Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

c) 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan có thẩm quyền của Đan Mạch/ Ai-xơ-len(Bộ Ngoại giao) chứng nhận và 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Đại sứ quán;

đ) 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận trong trường hợp muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.

3. Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự:

a) 01 Tờ khai đề nghị chứng nhận lãnh sự;

b) Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

c) 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) chứng nhận, kèm theo 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Đại sứ quán.

đ) 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận trong trường hợp muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​