​​

CHỨNG THỰC VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN

 

1. Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Đan Mạch  có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào văn bản xác nhận tài sản là bất động sản thuộc sở hữu riêng của thân nhân ở Việt Nam và được Đại sứ quán chứng thực chữ ký để sử dụng tại Việt Nam.
- Mẫu văn bản xác nhận tài sản: Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu (văn bản xác nhận tài sản.docx hoặc văn bản xác nhận tài sản.pdf)của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.

2. Người yêu cầu chứng thực văn bản xác nhận tài sản  cần xuất trình các giấy tờ kèm theo:
• Giấy tờ liên quan đến tài sản xác nhận thuộc sở hữu của người được xác nhận;
• Bản sao giây tờ tùy thân của người yêu cầu xác nhận;
• Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được xác nhận;
*Lưu ý : văn bản xác nhận tài sản  và các giấy tờ liên quan cần nộp thêm 01 bộ photo để lưu tại Đại sứ quán.

3. Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện văn bản xác nhận tài sản  và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được chứng thực lãnh sự.
Tuy nhiên, cần có:
• xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) đối với chữ ký của quý vị trên văn bản xác nhận tài sản; và
• xác nhận của Bộ Ngoại giao đối với chữ ký của Công chứng viên đó.

4. Lệ phí: 

 

5. Thời gian giải quyết:  02-03 ngày làm việc kể từ khi Đại sứ quán nhận được đầy đủ hồ sơ.

 

6. Gửi trả kết quả: Trong trường hợp Quý vị muốn gửi trả kết quả qua đường bưu điện01 bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ bưu điện có tracking number, ghi rõ địa chỉ người nhận (prepaid self-addressed return envelope); đề nghị chụp lưu tracking number để tiện kiểm tra tình trạng chuyển bì thư. Đại sứ quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp bì thư và hồ sơ bị thất lạc do Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bưu điện không bảo đảm. Quý vị có thể trả phí bưu điện theo quy định nếu không gửi kèm bì thư đã trả cước phí nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện.

7. Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:

  

- Giờ làm việc: 10:00 AM - 13:00 PM các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ của Việt Nam và Đan Mạch.

- Điện thoại: +45 39 18 39 32   

- Email: embvndk@hotmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​