​ Copenhagen, ngày 12 tháng 12 năm 2019​

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo cho: Anh Alves Morgado Julierson, sinh năm 1986; địa chỉ Kleppsvegur 38, 105 Reykjavik, Iceland biết:

Hiện nay, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đang giải quyết vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là chị Ngô Thị Lan với bị đơn là anh Alves Morgado Julierson. Tòa án đã ấn định thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa như sau: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo cho anh Alves Morgado Julierson phải có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng trong thời gian mở phiên tòa để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu anh Alves Morgado Julierson không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​