Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Phan Văn Lộc, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ Asser Rigs Vej 9, STTH, 5000 Odense C:

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 19/2016/TLST-HNGĐ ngày 30/3/2016 về việc "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Phạm Nguyễn Thanh Hiền và bị đơn ông Phan Văn Lộc.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho ông nhưng ông không đến trụ sở Đại sứ quán để nhận hồ sơ tống đạt theo thông báo của Đại sứ quán.

Vì vậy, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông không có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​