HỒ SƠ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Hồ sơ bao gồm:

 

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực: khai tờ khai trực tuyến trên mạng hoặc ở đây​ (PDF​), sau đó in ra, ký và dán ảnh vào tờ khai đã hoàn thiện; lưu ý: mục "trẻ em đi cùng" chỉ khai khi trẻ em đi chung hộ chiếu với đương đơn (hộ chiếu của đương đơn có ghi rõ tên và ảnh của trẻ em đó). Không khai mục này khi trẻ em đó đi cùng chuyến đi với đương đơn nhưng có riêng hộ chiếu.

 

- 02 ảnh (hình) hộ chiếu màu, mới chụp, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội mũ: 01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh ghim hoặc đính kèm Tờ khai.

 

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ cư trú do nước ngoài cấp như Travel Document (Rejsedokument) hoặc Alien Passport còn thời hạn ít nhất 01 năm: Nộp bản chính, và 01 bản sao (nếu đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán), hoặc gửi bản chính kèm một bản sao (nếu gửi qua đường bưu điện), Đại sứ quán sẽ gửi trả bản chính sau khi dán giấy miễn thị thực vào hộ chiếu, và giữ lại bản sao để lưu hồ sơ.

 

- Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: có thể là một trong các giấy tờ sau:

 

+ Giấy khai sinh; hoặc

 

+ Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; hoặc

 

+ Hộ chiếu Việt Nam đã hết giá trị sử dụng; hoặc

 

+ Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị); hoặc + Sổ hộ khẩu; hoặc

 

+ Trích lục Bộ khai sanh, thẻ căn cước, bằng lái xe Việt Nam cấp trước 1975; hoặc

 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​